Cheung, Kam Chuen 張錦全 *
Address:
Rm 3E, Mega Cube, 8 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kln
Tel.No:
37560241
Fax.No:
30058560
Mobile:
94192255
学历/资历:
LLB , PCLL , LLM (Chinese Law) , LLM , LLD
Call:
HK( 1995 )
#在英格兰及威尔斯或北爱尔兰获认许为大律师的年份,或在苏格兰获认许为出庭代讼人的年份在此名册内简称为"英国(年份)"。

##认许年份并不等同开始执业的年份,亦未必显示实际执业的年资。

* 操普通话。